Publicaties

Gepubliceerde adviezen zijn afkomstig van de huidige CAVV (1998 - heden) en voorgangers. Op de Engelse site staat de Engelse versie van elk advies. 

U kunt zich hier abonneren op een e-mailalert bij nieuwe publicaties. 

84 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen
Sorteren op:
Abonneren op de laatste adviezen
 1. Advies inzake de ontwerpartikelen van de International Law Commission over immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht (Advies nr. 43, 2023)

  Op 3 juni 2022 heeft de International Law Commission (ILC) in eerste lezing de ontwerpartikelen over immuniteit van ...

  Advies | 30-06-2023

 2. Internationaalrechtelijke vraagstukken rond de kwalificatie van de Holodomor als genocide (Advies nr. 42, 2023)

  Op 28 maart 2023 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten advies te vragen aan de CAVV inzake afwegingen die spelen ...

  Advies | 28-06-2023

 3. Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod

  In augustus 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken advies gevraagd over de rechtsgevolgen van een ernstige schending van ...

  Advies | 17-11-2022

 4. Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten

  De CAVV steunt de voortrekkersrol van Nederland inzake de berechting van internationale misdrijven in zijn algemeenheid. Om die ...

  Advies | 12-09-2022

 5. Autonome wapensystemen: het belang van reguleren en investeren

  De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) hebben ...

  Advies | 08-12-2021 | AIV, CAVV

 6. Geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit onder internationaal recht

  In dit advies bespreekt de CAVV de vraag of, en in hoeverre, het automatisch tot onderdaan rekenen van een derde generatie en ...

  Advies | 16-11-2021 | CAVV

 7. Dwingende regels van algemeen internationaal recht

  De CAVV gaat in het advies in op de aanpak van de ILC, de identificatie van regels van dwingend recht, de juridische gevolgen ...

  Advies | 27-07-2020 | CAVV

 8. Bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict

  De CAVV spreekt in algemene zin haar waardering uit voor de ontwerpbeginselen van de International Law Commission (ILC) inzake de ...

  Advies | 09-07-2020 | CAVV

 9. Het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

  In het advies bespreken de CAVV en de AIV hoe het verlenen van "niet-letale steun" aan niet-statelijke gewapende entiteiten zich ...

  Advies | 25-06-2020 | CAVV, AIV

 10. De bescherming van de atmosfeer

  De CAVV adviseert over de ontwerp-richtlijnen van de International Law Commission (ILC) betreffende de bescherming van de ...

  Advies | 14-06-2019 | CAVV