46. Advies over de ontwerpconclusies van de International Law Commission inzake algemene rechtsbeginselen

Op 19 mei 2023 heeft de International Law Commission (ILC) in eerste lezing elf ontwerpconclusies aangenomen inzake algemene rechtsbeginselen, en deze daarna van toelichtingen voorzien. De minister van Buitenlandse Zaken heeft in een brief van 31 oktober 2023 de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) verzocht een advies uit te brengen over de ontwerpconclusies.

In het advies gaat de CAVV in op de algemene aanpak van de ILC, de positionering van algemene rechtsbeginselen binnen artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof en hun verhouding tot de andere primaire bronnen van internationaal recht, de aard en functies van algemene rechtsbeginselen, de categorieën van rechtsbeginselen die de ILC onderscheidt, en de verscheidene methodes op grond waarvan algemene rechtsbeginselen kunnen worden geïdentificeerd.

De CAVV heeft er voor gekozen om de ontwerpconclusies niet artikelsgewijs te bespreken, maar te ordenen aan de hand van de hierboven aangegeven inhoudelijke thema’s.

De CAVV beveelt de regering aan de opmerkingen in overweging te nemen bij het bepalen van haar positie betreffende het ILC project inzake algemene rechtsbeginselen.