Rechtsvorming

Anders dan het nationale recht wordt het internationale recht niet vastgesteld door een centrale autoriteit. Staten en internationale organisaties spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het internationale recht dat op verschillende wijze vorm krijgt.