Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. Wij borgen een goede toegankelijkheid van deze website door diverse maatregelen binnen onze processen.

Toegankelijkheid ‘by design’

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website. Dit geldt vanaf medio 2020 ook voor documenten.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Verklaring

Het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' bepaalt dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549 / WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De CAVV heeft de toegankelijkheidsverklaring voor adviescommissievolkenrecht.nl gepubliceerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Status toegankelijkheidslabel van Adviescommissie volkenrecht (CAVV). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Oude documenten zijn niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neemt u dan contact op.