Privacy & cookies

Persoonsgegevens die u op adviescommissievolkenrecht.nl opgeeft, gebruikt de CAVV alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies en webstatistieken. De site gebruikt geen trackingcookies.

Privacyverklaring

De CAVV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De CAVV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf heeft verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de CAVV persoonsgegevens verwerkt

De CAVV verwerkt uw persoonsgegevens voor het doel: het versturen van adviezen, een nieuwsbrief dan wel voor de organisatie van een seminar of lezing. De wettelijke grondslag is toestemming.

Hoe lang de CAVV persoonsgegevens bewaart

De CAVV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De CAVV deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De CAVV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de CAVV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cavv@minbuza.nl. U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek. De CAVV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De CAVV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via djz-ir@minbuza.nl.

Cookies

Adviescommissievolkenrecht.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Deze website gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de Do Not Track-instelling van browsers. Deze website houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.

Cookies voor webstatistieken en onderzoek

Deze website gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken. Dat doen wij om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons de site te verbeteren. Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt deze website geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Gebruiksgemak

Deze website gebruikt webstatistieken via het open source webanalysepakket Piwik. De CAVV analyseert deze gegevens. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens gebruiken wij niet voor een ander doel dan voor verbetering van het gebruiksgemak.