40. Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten

De CAVV steunt de voortrekkersrol van Nederland inzake de berechting van internationale misdrijven in zijn algemeenheid. Om die reden en gelet op specifieke initiatieven met betrekking tot de Russische invasie in Oekraïne, zoals de Ukraine Accountability Conference, heeft zij besloten om - uit eigen beweging - een bijdrage te leveren aan discussies inzake de berechting van het misdrijf van agressie. Het advies is specifiek gericht op de vraagstukken van rechtsmacht en immuniteiten.

Vier vragen staan in dit advies centraal:

  1. Wie kan rechtsmacht uitoefenen over het misdrijf agressie?
  2. In hoeverre overlapt de groep personen die kunnen vallen binnen het leiderschaps- criterium van het misdrijf agressie met de groep personen die een beroep kunnen doen op persoonlijke immuniteit?
    a. Welke personen vallen binnen het leiderschapscriterium?
    b. Zijn er naast staatshoofd/regeringsleider/minister van buitenlandse zaken andere hoge gezagsdragers die een beroep kunnen doen op persoonlijke immuniteit?
  3. Strekt functionele immuniteit zich uit tot het misdrijf agressie? 
  4. Zijn immuniteiten ook van toepassing voor internationale tribunalen?