Rechtsmacht

Rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) heeft betrekking op het terrein waarover staten en hun organen bevoegd zijn regels te stellen en/of te handhaven. Staten hebben op grond van hun soevereiniteit rechtsmacht over hun grondgebied en hun onderdanen. Internationaal recht bepaalt de reikwijdte van de uitoefening van rechtsmacht door staten waar dit de belangen van andere staten kan raken.