Internationaal strafrecht

Heeft betrekking op de strafbaarstelling en regels voor berechting en vervolging van internationale misdrijven.