Privileges en immuniteiten

Op grond van het internationaal recht genieten personen die andere staten vertegenwoordigen – zoals staatshoofden, regeringsleiders en diplomaten – immuniteiten. Internationaal recht voorziet daarnaast in een apart regime voor immuniteiten van internationale organisaties en hun medewerkers om hun effectief functioneren te waarborgen. Het internationaal recht bepaalt de omvang en toepassing van immuniteiten in specifieke gevallen.

Privileges hebben betrekking op het verkrijgen van bepaalde voordelen, bijvoorbeeld fiscale voordelen.