38. Autonome wapensystemen: het belang van reguleren en investeren

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapensystemen. Daarmee is het advies uit 2015 — Autonome wapensystemen. De noodzaak van betekenisvolle menselijke controle — geactualiseerd. 

De AIV en CAVV concluderen dat volledig autonome wapensystemen niet kunnen worden ingezet volgens de regels van het internationaal humanitair recht en verboden moeten worden . Tevens dient er betere regulering te komen van gedeeltelijk autonome wapensystemen. De AIV en CAVV roepen de Nederlandse regering op zich hiervoor in te spannen. Verder moet Nederland meer investeren in de ontwikkeling en het verantwoord gebruik van nieuwe technologieën door Defensie en in samenwerking met NAVO-landen.