Adviesaanvraag Autonome wapensystemen

Een van de aanbevelingen uit het AIV/CAVV-advies ‘Autonome wapensystemen. De noodzaak van betekenisvolle menselijke controle’ (oktober 2015) was om in 2020 de bruikbaarheid van dit advies opnieuw te onderzoeken, gelet op de snelle ontwikkelingen in robotica en kunstmatige intelligentie en de voortgaande internationale discussie hierover. In de kabinetsreactie is deze aanbeveling omarmd.

De regering vraagt de AIV en CAVV om het eerdere gezamenlijke advies te actualiseren. De vragen die de regering in 2015 aan de CAVV en AIV voorlegde kunnen deels opnieuw dienen als leidraad voor het advies. Daarnaast heeft de regering aanvullende vragen geïdentificeerd die in de huidige context relevant zijn.

Zo zijn vragen gesteld over eventuele wapenbeheersingsinitiatieven, de afbakening en invulling van het begrip ‘betekenisvolle menselijke controle’, de verdere uitwerking van guiding principles voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens en risico’s in relatie tot niet-statelijke actoren.

De AIV en CAVV zullen de beantwoording uitwerken in een gezamenlijk adviesrapport.