Adviestrajecten

Adviezen in voorbereiding

©Mediacentrum Defensie

Autonome wapensystemen

De regering vraagt de AIV en CAVV om het eerdere gezamenlijke advies te actualiseren. De vragen die de regering in 2015 aan de CAVV en AIV voorlegde kunnen deels opnieuw dienen als leidraad voor het advies. Daarnaast heeft de regering in de aanvraag Actualisering advies over autonome wapensystemen aanvullende vragen geïdentificeerd die in de huidige context relevant zijn. Zo zijn vragen gesteld over eventuele wapenbeheersingsinitiatieven, de afbakening en invulling van het begrip ‘betekenisvolle menselijke controle’, de verdere uitwerking van guiding principles voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens en risico’s in relatie tot niet-statelijke actoren.

De AIV en CAVV zullen de beantwoording uitwerken in een gezamenlijk adviesrapport.

©Rijksoverheid / Bas Kijzers

Tweede nationaliteit

De regering heeft de CAVV gevraagd om advies uit te brengen over de implicaties van geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit onder internationaal recht. De regering vraagt ook om te adviseren over de huidige situatie. Een derde generatie en verdere afstammelingen van emigranten worden nu automatisch als onderdaan gerekend. Hoe verdraagt zich dit met het internationaal recht en welke internationaalrechtelijke remedies zouden open staan voor burgers die hier nadeel van ondervinden?