Adviestrajecten

Adviezen in voorbereiding

©Mediacentrum Defensie

Autonome wapensystemen

De regering vraagt de AIV en CAVV om het eerdere gezamenlijke advies te actualiseren. De vragen die de regering in 2015 aan de CAVV en AIV voorlegde kunnen deels opnieuw dienen als leidraad voor het advies. Daarnaast heeft de regering in de aanvraag Actualisering advies over autonome wapensystemen aanvullende vragen geïdentificeerd die in de huidige context relevant zijn. Zo zijn vragen gesteld over eventuele wapenbeheersingsinitiatieven, de afbakening en invulling van het begrip ‘betekenisvolle menselijke controle’, de verdere uitwerking van guiding principles voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens en risico’s in relatie tot niet-statelijke actoren.

De AIV en CAVV zullen de beantwoording uitwerken in een gezamenlijk adviesrapport.