Adviestrajecten

Adviezen in voorbereiding

De CAVV heeft twee adviezen in voorbereiding.

De bescherming van het milieu in relatie tot gewapende conflicten

De International Law Commission van de VN heeft ontwerp-beginselen over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapende conflicten voorlopig aanvaard. Regeringen en internationale organisaties zijn uitgenodigd om hierop commentaar te leveren. De minister voor Buitenlandse Zaken heeft de CAVV om advies gevraagd over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapende conflicten.

Dwingende normen van internationaal recht

Dwingende normen van internationaal recht (jus cogens) zijn normen die fundamentele waarden van de internationale gemeenschap beogen te beschermen. Deze normen zijn op alle staten van toepassing en hiervan is geen afwijking mogelijk. De minister van Buitenlandse Zaken heeft de CAVV om advies gevraagd over dwingende normen van internationaal recht.