Adviestrajecten

Adviezen in voorbereiding

©UN Photo / Joao Araujo Pinto

Dwingende normen van internationaal recht

Dwingende normen van internationaal recht (ius cogens) zijn normen die fundamentele waarden van de internationale gemeenschap beogen te beschermen. Deze normen zijn op alle staten van toepassing en hiervan is geen afwijking mogelijk. De minister van Buitenlandse Zaken heeft de CAVV om advies gevraagd over dwingende normen van internationaal recht.