Over de CAVV

De Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer adviseert over vraagstukken van internationaal recht. Zij behandelt juridische vraagstukken waarin de uitleg van het internationaal recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan.

De CAVV adviseert gevraagd en ongevraagd regering en parlement over volkenrechtelijke vraagstukken. Met die advisering draagt de CAVV bij aan een inhoudelijke discussie over een breed scala van volkenrechtelijke onderwerpen. De discussie vindt niet alleen nationaal plaats binnen de regering of in het parlement, maar ook internationaal.

Kaderwet

Zij behoort tot het stelsel van adviescolleges dat valt onder de Kaderwet adviescolleges van 3 juli 1996 (stb. 1996, 378) en is op basis van deze Kaderwet per 1 januari 1998 ingesteld met de Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (stb. 1998, 219).