Secretariaat

De secretaris heeft een ondersteunende rol en is voor haar werk voor de CAVV verantwoording schuldig aan (de voorzitter van) de CAVV.

Secretaris CAVV

K.E. (Kirsten) van Loo LLM

Voor meer informatie over de CAVV kunt u contact opnemen met de secretaris via cavv@minbuza.nl.

Ambtelijk adviseur

Prof. mr. dr. R.J.M. (René) Lefeber

De ambtelijk adviseur is veelal aanwezig bij de plenaire vergaderingen en deelt zijn visie op bepaalde onderwerpen met de leden.