Secretariaat

De secretarissen verrichten het werk als onderdeel van hun functie bij de afdeling Internationaal Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De secretarissen hebben een ondersteunende rol en zijn voor hun werk voor de CAVV verantwoording schuldig aan (de voorzitter van) de CAVV.

Secretarissen

  • Mr. M.R.J. (Michelle) Duin LLM
  • Mr. V.J. (Vincent) de Graaf LLM

Voor meer informatie over de CAVV kunt u contact opnemen met de secretarissen via cavv@minbuza.nl.

Ambtelijk adviseur

Prof. mr. dr. R.J.M. (René) Lefeber

De ambtelijk adviseur is veelal aanwezig bij de plenaire vergaderingen en deelt zijn visie op bepaalde onderwerpen met de leden.