International Law Commission

De CAVV ziet het als haar taak om de regering van advies te dienen over het werk van de International Law Commission, ILC (Commissie voor het Internationaal Recht) van de Verenigde Naties.

Het werk van deze eminente rechtsgeleerde commissie is gericht op de codificatie en de ontwikkeling van het internationaal recht. Het commentaar van de CAVV op het werk van de ILC speelt een belangrijke rol bij de inbreng van Nederland in de bespreking van de rechtsontwikkeling in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties alsmede in de reacties op het werk van de ILC.

De adviezen van de CAVV worden in het Engels vertaald en als bijlage gevoegd bij de inbreng van Nederland.