Historie

De CAVV kent een geschiedenis van ruim 100 jaar.

1e CAVV: 1920-1946

Er was al een CAVV actief van 1920 tot 1940. Deze werd per 1 juli 1946 officieel opgeheven.

De eerste CAVV was de opvolger van de 'Commissie ter voorbereiding der IIIe Vredesconferentie'. Deze conferentie zou in 1915 plaatsvinden maar ging niet door vanwege de Eerste Wereldoorlog. In 1919 adviseerde de genoemde commissie over de oprichting van de Volkenbond, om een jaar later als Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken een permanente status te krijgen.

2e CAVV: 1953-1996

In 1953 werd voor de tweede maal een Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken opgericht. Op 21 december 1993 werd de bijeenkomst 'De rol van het volkenrecht in het Nederlands buitenlands beleid' gehouden, naar aanleiding van het veertigjarig bestaan.

Voorzitters:

 • 1953-1969: prof. mr. J.P.A. François
 • 1969-1975: mr. D.J. Veegens
 • 1975-1985: mr. L. Erades
 • 1985-1990: prof. dr. H. Meijers
 • 1990-1996: prof. mr. A.H.A. Soons

In de periode 1953-1996 heeft de CAVV 78 rapporten tot stand gebracht over uiteenlopende vragen van internationaal recht.

Voorlopige adviescommissie

Op 31 december 1996 is, als tijdelijke opvolger van de tweede CAVV, de Voorlopige Adviescommissie inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken tot stand gekomen. Deze zal worden opgeheven zodra het vaste adviesorgaan voor vraagstukken van internationaal recht tot stand is gekomen.

3e CAVV: 1998-heden

De CAVV die per 1 januari 1998 werd ingesteld als gevolg van de reorganisatie van het stelsel van adviescolleges is de derde commissie onder die naam.

Voorzitters:

 • 1998-2006: prof. dr. K.C. Wellens
 • 2006-2011: prof. dr. M.T. Kamminga
 • 2012-2013: prof. dr. M.M.T.A. Brus
 • 2014-2015: prof. dr. W.G. Werner
 • 2016-2019: prof. dr. R.A. Wessel
 • 2019-heden: prof. dr. L.J. van den Herik