40 jaar CAVV (2e): De rol van het volkenrecht in het Nederlands buitenlands beleid

In 1953 werd voor de tweede maal een CAVV opgericht. In 1993 werd de bijeenkomst 'De rol van het volkenrecht in het Nederlands buitenlands beleid' gehouden.

Inhoud verslag:

  • Programma
  • 'Veertig jaar CAVV: Terugblik en vooruitblik' - prof. mr. A.H.A. Soons, voorzitter CAVV
  • Toespraak - dr. P.H. Kooijmans, minister van Buitenlandse Zaken
  • De rol van het volkenrecht in het Nederlands buitenlands beleid: een vooruitblik, via stellingen
  • Verslag van de discussie naar aanleiding van de stellingen
  • Samenstelling Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken
  • Uitgebrachte adviezen