Staatsaansprakelijkheid

Een staat is internationaalrechtelijk aansprakelijk voor elke internationale onrechtmatige daad van die staat. Daarvan is sprake wanneer een handelen of niet-handelen (a) aan deze staat kan worden toegerekend en (b) in strijd is met een op deze staat rustende verplichting.
De regels over staatsaansprakelijkheid zijn vastgelegd in de door de International Law Commission (ILC) ontworpen Artikelen inzake Staatsaansprakelijkheid.