9. Staatsaansprakelijkheid

De CAVV constateert dat in afwijking van eerdere ontwerp-teksten van de International Law Commission (ILC) de omschrijving van het begrip ‘international crimes’ is geschrapt. In plaats daarvan is een artikel is opgenomen inzake ‘consequences of serious breaches of obligations to the international community as a whole’.
Ook wordt ingegaan op de verhouding tussen ‘injured States’ en ‘other States’ en op retorsies/represailles (‘countermeasures’). Tot slot komt de vraag aan de orde of de ontwerp-artikelen dienen uit te monden in een wereldwijd verdrag of in (een Annex bij) een Declaratie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.