43. Advies inzake de ontwerpartikelen van de International Law Commission over immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht

Op 3 juni 2022 heeft de International Law Commission (ILC) in eerste lezing de ontwerpartikelen over immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht aangenomen. Op 7 november 2022 ontving de CAVV een verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken een advies uit te brengen inzake deze ontwerpartikelen.

De ILC houdt zich sinds 2007 bezig met het onderwerp van immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht en het is daarmee het langstlopende onderwerp op de huidige agenda van de ILC. Meer dan gebruikelijk heeft het project tot een diepe verdeeldheid binnen de ILC geleid, en eenzelfde verdeeldheid blijkt uit de reacties van staten op het werk van de ILC die jaarlijks tijdens de vergadering van de Zesde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties worden gedeeld. De verdeeldheid tussen de staten richt zich in de essentie op de vraag of bij verschillende ontwerpartikelen sprake is van positief recht, lex lata, of van een gewenste ontwikkelrichting van het recht, lex ferenda

Indeling advies
Het advies zet in hoofdstuk 1 eerst kort de belangrijkste vragen ten aanzien van de inhoud en reikwijdte van de immuniteit van staatsfunctionarissen van buitenlandse strafrechtsmacht uiteen en schetst daarnaast kort de context waarin de ontwerpartikelen in eerste lezing tot stand kwamen.

In hoofdstuk 2 bespreekt het advies achtereenvolgens de achttien ontwerpartikelen in meer detail. De CAVV heeft er hierbij voor gekozen de belangrijkste controverses uit te diepen. Op andere punten beperkt de bespreking zich soms tot een korte reflectie of vraag, of tot de constatering dat een bepaald ontwerpartikel of het daarbij behorende commentaar nog niet overtuigt of verdere uitwerking behoeft.

Het advies sluit af met een evaluatie en enkele afsluitende overwegingen aangaande de toekomst van dit project.