Staatsimmuniteit

Staten en hun eigendommen kunnen niet onderworpen worden aan de rechtsmacht van andere staten. Dit heet staatsimmuniteit. Het vloeit voort uit de soevereine gelijkheid van staten.