4. Immuniteit van Staten en hun eigendom

De CAVV gaat in op absolute en relatieve staatsimmuniteit, het belang van uniforme rechtsregels en de Europese Overeenkomst inzake immuniteit van Staten. Gezien de internationale grote verscheidenheid van opvattingen omtrent de omvang der (jurisdictionele) staatsimmuniteit zal overeenstemming slechts op basis van een minimum zijn te bereiken. Een dergelijke minimum-grondslag geeft, naar het oordeel van de CAVV, de beste kansen voor ruime aanvaarding van het onderwerp en verdergaande ontwikkeling van het internationale recht op dit gebied.