17. UN-Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property

De CAVV heeft advies uitgebracht over de op 2 december 2004 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen ‘United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of Sates and Their Property’. De CAVV adviseert over de verhouding van de Conventie tot het Europees Verdrag inzake de immuniteit van Staten (Bazel, 16 mei 1972). Ook wordt ingegaan op de verhouding tot het algemene volkenrecht, mede in het licht van de Nederlandse jurisprudentie en staatspraktijk op het gebied van staatsimmuniteit. De CAVV adviseert het Koninkrijk der Nederlanden partij te laten worden bij dit verdrag en het advies wordt betrokken bij de beslissingen over de ondertekening van de Conventie en eventuele verklaringen of voorbehouden daarbij.