45. De consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en andere mogelijkheden om de Russische president Poetin te berechten

Op 17 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten advies te vragen aan de CAVV over de consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en andere mogelijkheden om de Russische president Poetin te berechten.

In dit advies gaat de CAVV in op:

  1. De mogelijkheden die het internationaal recht biedt om de Russische misdaden in Oekraïne te vervolgen;
  2. De verschillende alternatieven om president Poetin te vervolgen;
  3. De mogelijke toegevoegde waarde of noodzaak van een alternatief tribunaal inzake de misdaad van agressie;
  4. Het nut en de noodzaak om het Statuut van Rome te amenderen op artikel 15bis zodat het Internationaal Strafhof ook rechtsmacht kan uitoefenen over agressie gepleegd door een staat die geen partij is bij het Statuut, maar op het grondgebied van een staat die dat wel is;
  5. De consequenties op de internationale rechtsorde van het oprichten van een agressietribunaal (in welke vorm dan ook), met een specifieke focus op de verwachte effecten op het functioneren van het Internationaal Strafhof in het bijzonder.

De CAVV bouwt in dit advies voort op haar advies nr. 40 uit 2022 'Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten'.