Diplomatieke bescherming

De CAVV adviseert over de door de International Law Commission (ILC) opgestelde ontwerp-artikelen over diplomatieke bescherming. De CAVV is van oordeel dat diplomatieke bescherming in het kader van bescherming van mensenrechten moet worden geplaatst. De CAVV wijst erop dat sommige artikelen in overeenstemming zijn met de huidige bescherming van mensenrechten en andere ontwikkelingen in het volkenrecht. Volgens de CAVV bevatten de ontwerp-artikelen, in dit stadium, onvoldoende elementen van en ruimte voor progressieve ontwikkeling.
Verder spreekt de CAVV de hoop uit dat de ILC bij de verdere discussie meer aandacht zal schenken aan de positie van het individu.