Diplomatieke bescherming

De CAVV adviseert over het bieden van diplomatieke bescherming aan onderdanen en of er een vereiste geldt van ‘effective link’ tussen een individu en een staat. Volgens de CAVV is er geen verplichting om een ‘effective link’ te bewijzen. Wel is er een verplichting voor de beschermende Staat om – in geval de ‘respondent State’ opponeert – de formele nationaliteit van de onderdaan te bewijzen. Ook wordt ingegaan op diplomatieke bescherming van onderdanen met een dubbele nationaliteit, staatlozen en vluchtelingen.