Mensenrechten

Mensenrechten zijn rechten die ieder mens toekomen, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status. De eerste internationale bevestiging van deze universaliteit van mensenrechten is te vinden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die de Algemene Vergadering van de VN op 10 december 1948 als resolutie heeft aangenomen.