Herdenking Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899

In het kader van de herdenking van het feit dat het in 1999 honderd jaar geleden was dat de Eerste Haagse Vredesconferentie plaatsvond, hebben het Koninkrijk der Nederlanden en de Russische Federatie seminars georganiseerd in Den Haag en St. Petersburg.

Thema's van de seminars:

  • vreedzame beslechting van internationale geschillen
  • humanitair oorlogsrecht
  • ontwapeningskwesties.

Preadviezen

Op basis van deze thema’s zijn preadviezen geschreven door Francisco Orrego Vicuña en Christopher Pinto (de vreedzame beslechting van internationale geschillen), Christopher Greenwood (het humanitair oorlogsrecht) en Hans Blix (ontwapeningskwesties).

In de preadviezen zijn de ontwikkelingen op de betreffende gebieden van het volkenrecht geanalyseerd en eventuele lacunes en mogelijke stappen geïdentificeerd voor de discussies tijdens de seminars.

Op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken heeft de CAVV adviezen uitgebracht over de preadviezen, voor de Nederlandse inbreng in de discussies.