International Humanitarian Law and the Laws of War

De CAVV reageert in dit advies op een preadvies over humanitair oorlogsrecht van Christopher Greenwood 'International Humanitarian Law and the Laws of War'. In het preadvies zijn de ontwikkelingen geanalyseerd en eventuele lacunes en mogelijke stappen geïdentificeerd. De CAVV gaat in op de naleving van het oorlogsrecht en het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsvereiste bij zelfverdediging.

De CAVV is van mening dat staten zouden kunnen komen tot een rapportage op relatief minder politiek gevoelige terreinen, zoals bij regelgeving betreffende de bestraffing van oorlogsmisdaden, de implementatie van de Geneefse Conventies en het onderwijs in de krijgsmacht.

Er zou kunnen worden gedacht aan een alternatief rapportagemechanisme voor de vervolging van oorlogsmisdadigers. Zo kunnen  bijvoorbeeld journalisten, medisch personeel en mensenrechten-waarnemers als getuigen worden opgeroepen voor het Internationaal Strafhof (of de ad hoc-tribunalen).