Peaceful Settlement of Disputes

De CAVV geeft hierbij commentaar op een preadvies van Francisco Orrego Vicuña en Christopher Pinto 'The Peaceful Settlement of Disputes: Prospects for the Twenty-First Century'. De CAVV is van mening dat het preadvies onvoldoende analyse bevat van de bestaande structuur van de internationale rechtsorde in het algemeen en van de internationale geschillenbeslechting in het bijzonder.

De CAVV adviseert om in te gaan op elementen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de internationale rechtsorde en dus ook van de internationale geschillenbeslechting, zoals globalisering, het einde van de Koude Oorlog en de Noord-Zuid-problematiek. Het preadvies heeft naar de visie van de Commissie op belangrijke onderdelen te weinig diepgang.