Geschillenbeslechting

Binnen de internationale rechtsorde zijn er verschillende mogelijkheden om geschillen op een vreedzame manier te beslechten.