37. Dwingende regels van algemeen internationaal recht

De CAVV gaat in het advies in op de aanpak van de ILC, de identificatie van regels van dwingend recht, de juridische gevolgen daarvan, en de lijst van dwingendrechtelijke regels zoals opgenomen door de ILC in de annex bij de ontwerpconclusies. De CAVV heeft in algemene zin begrip voor de aanpak van de ILC en haar poging om zich niet te verliezen in de verschillende interpretaties en controverses inzake het concept van ius cogens, de individuele regels van dwingend recht en hun juridische gevolgen.

De CAVV doet een aantal aanbevelingen ten behoeve van het innemen van een Nederlands standpunt tijdens de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de ontwerpconclusies.