Adviesaanvraag Dwingende normen van internationaal recht

In 2019 heeft de International Law Commission (ILC) van de VN ontwerp-conclusies over dwingende normen van internationaal recht in eerste lezing voorlopig aanvaard. De secretaris-generaal van de VN heeft regeringen en internationale organisaties uitgenodigd om voor 1 december 2020 commentaar en observaties op de ontwerp-conclusies te leveren. De minister van Buitenlandse Zaken heeft de CAVV om advies gevraagd.

Dwingende normen van internationaal recht zijn normen die fundamentele waarden van de internationale gemeenschap beogen te beschermen. Deze normen zijn op alle staten van toepassing en hiervan is geen afwijking mogelijk.