36. Bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict

De CAVV spreekt in algemene zin haar waardering uit voor de ontwerpbeginselen van de International Law Commission (ILC) inzake de bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict alsmede voor de zorgvuldige studie die daaraan vooraf is gegaan. De CAVV hecht hierbij belang aan de door de ILC gekozen temporele benadering, die de beginselen een meerwaarde geven ten opzichte van andere initiatieven. De dynamisch-integrale benadering laat bovendien de relevantie zien van andere rechtsgebieden dan het oorlogsrecht voor de bescherming van het milieu tijdens gewapend conflict.

Dit advies noemt ook punten voor verbetering, waaronder de noodzaak om met betrekking tot enkele beginselen het toepasselijk recht tijdens een gewapend conflict te verduidelijken. Deze aanbeveling heeft met name betrekking op de toepasselijkheid van milieuverdragen en op de standaard voor ontoelaatbare milieuschade.

De CAVV vindt dat de ILC met deze studie een waardevolle bijdrage levert aan de consolidatie en ontwikkeling van het internationaal recht en beveelt de minister van Buitenlandse Zaken derhalve aan om steun uit te spreken voor de beginselen.