Adviesaanvraag De bescherming van het milieu in relatie tot gewapende conflicten

In 2019 heeft de International Law Commission (ILC) van de VN ontwerp-beginselen over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapende conflicten voorlopig aanvaard. De secretaris-generaal van de VN heeft regeringen en internationale organisaties uitgenodigd om voor 1 december 2020 commentaar en observaties op de ontwerp-beginselen te leveren. De minister voor Buitenlandse Zaken heeft de CAVV om advies gevraagd.