Internationale omgeving

Dit onderwerp heeft betrekking op gebieden die zijn gelegen buiten het nationaal grondgebied, zoals de zee, de lucht en de ruimte.