Humanitaire hulpverlening

Het advies bespreekt het internationaalrechtelijk kader van het toelaten en het faciliteren van humanitaire hulpverlening in situaties van niet-internationale gewapende conflicten.

Ingegaan wordt op de soevereiniteit van het land waar humanitaire hulp nodig is, het bestaan van grenzen aan de vrijheid van Staten/partijen om humanitaire hulpverlening te weigeren en wat de volkenrechtelijke consequenties zijn wanneer die grenzen niet worden gerespecteerd.

Verder bespreekt de CAVV of er volkenrechtelijke ruimte is voor een uitzondering op het vereiste van toestemming van de territoriale staat voor cross-border humanitaire hulpverlening in situaties waarin deze Staat systematisch de toegang aan dringend benodigde hulpverlening op willekeurige wijze ontzegt.

Tot slot gaat het advies in op het bestaande juridische kader toegespitst op de uitdagingen waarvoor humanitaire hulpverlening zich gesteld ziet en of dit juridisch kader aanvulling behoeft.