Transitional justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties

De CAVV en AIV adviseren over hoe duurzame vrede het beste kan worden vormgegeven na een periode van oorlogsmisdaden en grootschalige mensenrechtenschendingen. De CAVV / AIV zijn van oordeel dat per situatie moet worden gezocht naar de juiste combinatie van middelen, zoals strafrechtelijke vervolgingen, waarheidscommissies en herstelmaatregelen.