Evaluatieverslag 2012-2016

Dit evaluatieverslag is opgesteld ter uitvoering van artikel 28 van de Kaderwet adviescolleges en bestrijkt de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016.

In het evaluatieverslag is vermeld dat de CAVV goed in staat blijkt om te voldoen aan haar opdracht om te adviseren over vraagstukken van internationaal recht. De CAVV heeft gedurende de evaluatieperiode een bijdrage kunnen leveren aan inzicht in de internationaalrechtelijke dimensie van een groot aantal beleidsvraagstukken.

Net als in eerdere periodes was er sprake van een combinatie van adviezen over actuele vraagstukken en adviezen over meer fundamentele juridische vraagstukken die voor langere termijn voor Nederland van belang zijn.

Meer dan in vorige periodes betroffen de adviezen nieuwe (technologische) ontwikkelingen en zag de CAVV zich geconfronteerd met vragen die nog niet eerder uitgebreid waren beantwoord. Ook is in deze periode meer dan voorheen aandacht besteed aan bredere verspreiding van de inzichten, zowel via seminars met deskundigen en geïnteresseerden als via verspreiding van de Engelstalige vertalingen binnen de relevante internationale netwerken.

Het verslag sluit af met een aantal concrete overwegingen en aanbevelingen.