De latere overeenstemming en praktijk over de interpretatie van verdragen

De CAVV adviseert over de ontwerp-conclusies betreffende latere overeenstemming of gebruik met betrekking tot de interpretatie van verdragen van de International Law Commission (ILC). Het advies gaat in op de volgende onderwerpen:

  • de relevantie en het gewicht dat moet worden toegekend aan standpunten van de ILC met betrekking tot de latere overeenstemming of gebruik met betrekking tot de interpretatie van verdragen
  • het raadplegen van het Secretariaat van de Verenigde Naties, overeenkomstig artikel 25 van het Statuut van de ILC
  • de goede trouw en (manifest) onjuiste toepassing van een verdrag.