De identificatie van internationaal gewoonterecht

De CAVV adviseert over de ontwerp-conclusies van de International Law Commission (ILC) betreffende de identificatie van internationaal gewoonterecht. Het advies gaat in op de volgende onderwerpen:

  • de status van standpunten van de ILC in het kader van de identificatie van het internationaal gewoonterecht
  • het onderscheid tussen het proces voor het vaststellen van het bestaan respectievelijk de inhoud van een regel van internationaal gewoonterecht
  • de rol van internationale organisaties bij de identificatie van internationaal gewoonterecht.