28. Het gebruik door politici van de term genocide

In dit advies gaan de CAVV en de extern volkenrechtelijk adviseur (EVA) in op de  mogelijkheden, betekenis en wenselijkheid van het gebruik door politici van de term ‘genocide’. De CAVV vindt het primair aan de regering om vast te stellen dat in een andere Staat genocide of misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Een zelfstandig parlementair standpunt is mogelijk, maar daar kan volkenrechtelijk gezien geen bijzonder gewicht aan worden toegekend.

Terughoudendheid is geboden bij het zich uitspreken over genocide en misdrijven tegen de menselijkheid, omdat daarvoor onder meer een degelijk feitenonderzoek essentieel is. Bij de vaststelling dat genocide of misdrijven tegen de menselijkheid zijn of worden begaan is een noodzakelijke eerste stap het activeren van verplichtingen, zoals de verplichting om te voorkomen.

De CAVV en de EVA bevelen aan om in de preventiefase niet te differentiëren tussen genocide en misdrijven tegen de menselijkheid en standaard deze twee termen naast elkaar te gebruiken, zodat, in plaats van terminologische discussies, de aandacht kan uitgaan naar de meer relevante vraag welke daden en maatregelen getroffen dienen te worden ter (verdere) preventie.