Extern optreden van de Europese Unie en internationaal recht

Een kernvraag in de adviesaanvraag is welke kaders het internationaal recht geeft voor het internationaal optreden van de EU door partij te worden of te zijn bij verdragen, waaronder oprichtingsverdragen van internationale organisaties. Het advies bespreekt de internationaalrechtelijke kaders die het externe optreden van de EU beheersen en de externe gevolgen van de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten, niet die bevoegdheidsverdeling als zodanig.
Het uitgangspunt is dat de algemene regels van het internationaal recht en in het bijzonder de regels van het verdragenrecht in acht moeten worden genomen. Hieruit volgt dat ten eerste het (oprichtings)verdrag in kwestie de mogelijkheid moet geven dat de EU partij wordt.