Preëmptief optreden

De CAVV en AIV analyseren de begrippen ‘preventief’ respectievelijk ‘preëmptief’ militair optreden. Voorts schetst het advies de aard van de nieuwe dreigingen en de VS-veiligheidsdoctrine, die is gebaseerd op de gedachte van militair optreden. Daarna toetsen de CAVV en AIV de volkenrechtelijke toelaatbaarheid van een dergelijk militair optreden aan de uitzonderingen op het in artikel 2 lid 4 van het VN-Handvest neergelegde geweldsverbod, namelijk het gebruik van geweld door of namens de Veiligheidsraad en het recht op zelfverdediging.