Falende staten: een wereldwijde verantwoordelijkheid

De CAVV en AIV geven in dit gezamenlijke advies een omschrijving van 'falende staat'. Zij adviseren een gespecialiseerde commissie van de Veiligheidsraad in te stellen om het probleem van falende staten aan te pakken. Er is een wereldwijde verantwoordelijkheid, zowel uit het oogpunt van solidariteit als van eigen belang, om het falen van staten te voorkomen, af te wenden of terug te draaien. Hierbij moeten middelen van buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking, economisch beleid en defensie op geïntegreerde wijze worden ingezet.