Staten en volken

Staten nemen binnen het internationale recht een bijzondere positie in. Naar internationaal recht is er in principe sprake van een staat bij het hebben van een permanente bevolking en een afgebakend grondgebied, het uitoefenen van overheidsgezag en bekwaamheid tot het onderhouden van internationale betrekkingen.