Eenzijdige handelingen van Staten

De International Law Commission (ILC) heeft de regeringen van VN-lidstaten gevraagd om commentaar op vier vragen op het terrein van eenzijdige handelingen van Staten. De CAVV is door de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd om hierover te adviseren.
Het advies betreft:

  • wilsuitingen van een Staat;
  • de vraag of interpretatieregels toepasselijk moeten worden geacht op alle categorieën van eenzijdige rechtshandelingen;
  • definiëring van eenzijdige rechtshandelingen en de interpretatie van en de juridische effecten toegekend aan de verschillende klassieke eenzijdige handelingen.