Unilateral Acts of States

De CAVV adviseert over de reikwijdte van eenzijdige handelingen van Staten en van internationale organisaties. Het advies gaat in op de toepasbaarheid van het Verdrag van Wenen op eenzijdige handelingen. Ook wordt ingegaan op categorie├źn van personen die een Staat kunnen binden en op welke manier dat kan. Eenzijdige verklaringen mogen geen gevolgen beogen die in strijd zijn met algemene regels van volkenrecht (jus cogens). Volgens de CAVV is er geen beperking in geldigheidsduur van eenzijdige handelingen.