International Liability for Injurious Consequences Arising of Acts not Prohibited by International Law

De CAVV merkt op dat de ontwerp-artikelen van de International Law Commission (ILC) op een aantal punten blijk geven van een minimalistische benadering. Het ILC-ontwerp heeft de materie van aansprakelijkheid voor schade vooralsnog geheel buiten beschouwing gelaten. Ook op het hoofdonderwerp 'preventie' constateert de CAVV dat het ontwerp minder ver gaat dan bestaande sectoriƫle verdragen.
Verder ontbreekt een artikel over noodsituaties zoals wel opgenomen in andere teksten, bijvoorbeeld de Watercourses Convention, de Rio Declaration en de ILA Resolutie inzake Legal Aspects of the Conservation of the Environment van 1982.