Adviesaanvraag over het VN-verdrag staatsimmuniteit

Op 4 juli 2023 ontving de CAVV een adviesaanvraag van de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende het VN-verdrag staatsimmuniteit.

De CAVV wordt gevraagd hoe zij aankijkt tegen toetreding tot het verdrag, in het bijzonder in het licht van en met een appreciatie van:

  1. het voorgestelde amendement van D66/PvdA/GL over het maken van een voorbehoud bij artikel 11, tweede lid, sub c en d, van het verdrag; 
  2. de risico’s van interpretatieverschillen, in het bijzonder van het begrip “commerciële doeleinden” in de artikelen 18 en 19 van het verdrag, tussen rechters in bij het verdrag aangesloten staten en of dergelijke risico’s zouden moeten leiden tot het afleggen van een verklaring of een voorbehoud bij deze artikelen; en
  3. de internationale discussie over de confiscatie van Russische vermogensbestanddelen en gelet daarop de verhouding tussen de confiscatie daarvan en staatsimmuniteit.

De CAVV verwacht dit advies eind 2023 te publiceren.